CityCircle – Kružna ekonomija

Detalji

  • Korisnik/Klijent: DAN - Razvojna agencija Sjever
  • Datum: 24.03.2022.
  • Vrsta projekta: Kružna ekonomija
  • Website: http://growcircular.eu
  • Partneri: Grad varaždin

Opis

Projekt CITYCIRCLE olakšat će primjenu inovacija i transfer tehnologije te poboljšati usluge i poslovne modele u perifernim gradovima. CroTechHUb je pružio savjetodavnu podršku za uspotavu hub-a za kružnu ekonomiju i digitalne platforme.