Info Design Hub – Inova Duga Resa

Detalji

  • Korisnik/Klijent: Grad Duga Resa
  • Datum: 20.01.2022.
  • Vrsta projekta: Digitalno inovacijski hub
  • Website: https://inovadr.hr/info-design-hub/
  • Partneri: CroTechHub, Veleučilište u Karlovcu, Srednja škola Duga Resa, Cro-Math-In

Opis

Potporni stup u stvaranju moderne industrije u Duga Resi i Karlovačkoj županiji je kreiranje digitalno inovacijskog hub-a. CroTechHub je u suradnji s INOVADR stvorio okvir za razvoj digitalnih rješenja koja su usmjerena na industrijski dizajn i moderne tehnologije aditivne proizvodnje (3D printing i scaning).