Pametan grad Duga Resa

Detalji

  • Korisnik/Klijent: Grad Duga Resa
  • Datum: 12.01.2022.
  • Vrsta projekta: Smart city
  • Website: http://dugaresa.hr
  • Partneri: Inovadr, CroTechHub

Opis

Grad Duga Resa je u skladu s svojim razvojnim smjerom želio podržati razvoj gospodarstva i društva uvođenjem digitalnih tehnologija i rješenja. CroTechHub je pružio podršku gradu da odabere praktičan put prema kreiranju Pametnog Grada. Duga Resa je u tu svrhu uz pomoć CroTechHub-a provela detaljnu analizu svojih kapaciteta i potreba. Umjesto kreiranja strateškog dokumenta odlučila se na kreiranje projektnog zadatka koji joj ubrzava put prema digitalizaciji u odnosu na samo kreiranje strategije.